Izjava o usklađenosti

Predlog odluke o izradi Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 kV od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabl 500 kV Italija – Crna Gora
Naziv originala propisa: Predlog odluke o izradi Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 kV od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabl 500 kV Italija – Crna Gora
Naziv prevoda propisa: Proposal for the Decision on development of the Detailed spatial plan for 440 kV high lines corridor from the Montenegrin coastline to Pljevlja and 500 kV underwater cable Italy-Montenegro
Datum potpisivanja izjave:
Organ državne uprave koji priprema propis: Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine (MUPZŽS)
Vrsta propisa: Odluka
Identifikacioni broj izjave: MUPZŽS-IU/PA/10/02
Identifikacioni broj tabele: MUPZŽS-IU/PA/10/02
Matični broj propisa na koji se izjava odnosi: 0/29/2010/308
Celexi:
PreuzmiŠtampa
od 3