Kontakt

Momčilo Vujošević
Direktor i glavni i odgovorni urednik Službenog lista CG


Služba za izdavanje Službenog lista
  • Dr Mile Bakić
  • urednik izdavačke djelatnosti i Službenog lista – Međunarodni ugovori
  • telefon: +(382) 20 230-533
  • mile.bakic@sluzbenilist.me
Služba za pravne i zajedničke poslove
Linkovi
Aktuelnosti
Banner
Službeni list NRCG osnovan je 10. jula 1945. godine, sa sjedištem u Podgorici. Ovaj datum se uzima kao dan Ustanove, jer je to datum objavljivanja prvog broja Službenog lista Republike Crne Gore na Cetinju i predstavlja početak postojanja i rada ove Ustanove u institucionalnom smislu...