Rezultati pretrage propisa

Nova pretraga
dokument
Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 40/2008, Registarski broj:530, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:III. PRAVOSUĐE, Podoblast:Krivično zakonodavstvo

dokument
Zakon o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 53/2009, Registarski broj:526, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:III. PRAVOSUĐE, Podoblast:Krivično zakonodavstvo

dokument
Zakonik o krivičnom postupku

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 57/2009, Registarski broj:610, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:III. PRAVOSUĐE, Podoblast:Krivično zakonodavstvo

dokument
Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 25/2010, Registarski broj:243, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:III. PRAVOSUĐE, Podoblast:Krivično zakonodavstvo

dokument
Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o krivičnom postupku

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 49/2010, Registarski broj:563, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:III. PRAVOSUĐE, Podoblast:Krivično zakonodavstvo

dokument
Zakon o prekršajima

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 1/2011, Registarski broj:2, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:III. PRAVOSUĐE, Podoblast:Krivično zakonodavstvo

dokument
Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 32/2011, Registarski broj:634, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:III. PRAVOSUĐE, Podoblast:Krivično zakonodavstvo

dokument
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 39/2011, Registarski broj:858, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:III. PRAVOSUĐE, Podoblast:Krivično zakonodavstvo

dokument
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 40/2011, Registarski broj:861, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:III. PRAVOSUĐE, Podoblast:Krivično zakonodavstvo

dokument
Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 64/2011, Registarski broj:1386, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:III. PRAVOSUĐE, Podoblast:Krivično zakonodavstvo

Strana 1 od 7
Nova pretraga