Rezultati pretrage propisa

Nova pretraga
dokument
Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 80/2010, Registarski broj:953, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Obrazovanje

dokument
Zakon o obrazovanju odraslih

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 20/2011, Registarski broj:352, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Obrazovanje

dokument
Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 38/2012, Registarski broj:747, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Obrazovanje

dokument
Zakon o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 40/2016, Registarski broj:831, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Obrazovanje

dokument
Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Francuske o mobilnosti mladih

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore - Međunarodni ugovori, broj 6/2013, Registarski broj:53, Vrsta propisa:Potvrđeni međunarodni ugovori i obavještenja, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Obrazovanje

dokument
Uredba o normativima i standardima za finansiranje javnih ustanova visokog obrazovanja i finansiranje studenata na ustanovama visokog obrazovanja

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 33/2011, Registarski broj:682, Vrsta propisa:Uredba, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Obrazovanje

dokument
Odluka o prestanku rada privatne ustanove Gimnazija "Luča"

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 54/2010, Registarski broj:609, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Obrazovanje

dokument
Odluka o odobravanju udžbenika i nastavnih sredstava za 2010/11 školsku godinu

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 56/2010, Registarski broj:632, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Obrazovanje

dokument
Odluka o osnivanju Savjeta za kvalifikacije

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 29/2011, Registarski broj:568, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Obrazovanje

dokument
Odluka o broju studenata za upis na osnovne i specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2011/2012. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 31/2011, Registarski broj:602, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT, Podoblast:Obrazovanje

Strana 1 od 48
Nova pretraga