Rezultati pretrage propisa

Nova pretraga
dokument
Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 44/2012, Registarski broj:864, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE, Podoblast:Informisanje

dokument
Zakon o nedozvoljenom oglašavanju

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 30/2017, Registarski broj:632, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE, Podoblast:Informisanje

dokument
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 30/2017, Registarski broj:639, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE, Podoblast:Informisanje

dokument
Zakon o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 31/2017, Registarski broj:654, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE, Podoblast:Informisanje

dokument
Odluka o listi događaja od posebnog značaja za javnost u Crnoj Gori

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 11/2012, Registarski broj:186, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE, Podoblast:Informisanje

dokument
Odluka o visini parametara za utvrđivanje naknada za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 50/2012, Registarski broj:979, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE, Podoblast:Informisanje

dokument
Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Programom rada Agencije za elektronske medije za 2013. godinu

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 1/2013, Registarski broj:4, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE, Podoblast:Informisanje

dokument
Odluka o usvajanju izmjena Finansijskog plana Agencije za elektronske medije za 2013. godinu

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 26/2013, Registarski broj:580, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE, Podoblast:Informisanje

dokument
Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Agencije za elektronske medije za 2014. godinu

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 2/2014, Registarski broj:15, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE, Podoblast:Informisanje

dokument
Odluka o obrazovanju Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji 2014 - 2018.

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 42/2014, Registarski broj:1040, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE, Podoblast:Informisanje

Strana 1 od 4
Nova pretraga