Rezultati pretrage propisa

Nova pretraga
dokument
Ukaz o proglašenju Zakona o unapređenju poslovnog ambijenta

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 40/2010, Registarski broj:459, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI, Podoblast:Opšti privredni propisi

dokument
Zakon o stečaju

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 1/2011, Registarski broj:1, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI, Podoblast:Opšti privredni propisi

dokument
Zakon o preuzimanju akcionarskih društava

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 18/2011, Registarski broj:298, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI, Podoblast:Opšti privredni propisi

dokument
Zakon o zva­nič­noj sta­ti­sti­ci i si­ste­mu zvanič­ne sta­ti­sti­ke

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 18/2012, Registarski broj:344, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI, Podoblast:Opšti privredni propisi

dokument
Zakon o lobiranju

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 52/2014, Registarski broj:1261, Vrsta propisa:Zakon, Oblast:XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI, Podoblast:Opšti privredni propisi

dokument
Uredba o Registru licenci za obavljanje privrednih djelatnosti

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 51/2012, Registarski broj:986, Vrsta propisa:Uredba, Oblast:XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI, Podoblast:Opšti privredni propisi

dokument
Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva finansija Privrednoj komori Crne Gore

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 7/2013, Registarski broj:131, Vrsta propisa:Uredba, Oblast:XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI, Podoblast:Opšti privredni propisi

dokument
Odluka o utvrđivanju zanata, djelatnosti sličnih zanatu i liste jednostavnih i složenih zanata

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 63/2010, Registarski broj:712, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI, Podoblast:Opšti privredni propisi

dokument
Odluka o utvrđivanju visine članarine, osnovice na osnovu koje se obračunava, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa Privrednoj komori Crne Gore za 2011. godinu

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 77/2010, Registarski broj:928, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI, Podoblast:Opšti privredni propisi

dokument
Odluka o Planu privatizacije za 2012. godinu

Status:Važeći, Izdanje:Službeni list Crne Gore, broj 15/2012, Registarski broj:264, Vrsta propisa:Odluka, Oblast:XV. OPŠTI PRIVREDNI PROPISI, Podoblast:Opšti privredni propisi

Strana 1 od 7
Nova pretraga