Pravni akt

Zakon o slatkovodnom ribarstvu
"Službeni list Crne Gore, broj 11/2007"
od 13.12.2007. god.
PreuzmiŠtampa
od 16