Pravni akt

Zakon o slatkovodnom ribarstvu
"Službeni list Crne Gore, broj 11/2007"
od 13.12.2007. god.
Naziv: Zakon o slatkovodnom ribarstvu
Status:
Izdanje: Službeni list Crne Gore, broj 11/2007
Registarski broj: 140
Datum objavljivanja: 13.12.2007
Datum stupanja na snagu:
Datum početka primjene:
Datum prestanka važenja:
Matični broj: 0/11/2007/140
Vrsta akta: Zakon
Donosilac:
Oblast:
Podoblast:
Pravno područje: Gradjansko Pravo
Pravni poredak EU:
Pregovaračka poglavlja i potpoglavlja EU:
Objavljen u izdanju Izmjene i/ili dopune
Podzakonski i drugi akti Mijenja i/ili dopunjava
Donesen na osnovu
Stavlja van snage
Prevod
Izjava o usklađenosti
PreuzmiŠtampa
od 16