Pravni akt

Zakon o slobodnom pristupu informacijama
"Službeni list Crne Gore, broj 44/2012"
od 9.8.2012. god.
Naziv: Zakon o slobodnom pristupu informacijama
Status: Važeći
Izdanje: Službeni list Crne Gore, broj 44/2012
Registarski broj: 864
Datum objavljivanja: 9.8.2012
Datum stupanja na snagu: 17.8.2012
Datum početka primjene: 17.2.2013
Datum prestanka važenja:
Matični broj: 0/44/2012/864
Vrsta akta: Zakon
Donosilac: Skupština Crne Gore
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE
Podoblast: Informisanje
Pravno područje: Gradjansko Pravo
Pravni poredak EU:
Pregovaračka poglavlja i potpoglavlja EU: 10 Informaciono društvo i mediji, 10.20 Širenje informacija [16.20]
Napomena: Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o slobodnom pristupu informacijama (“Službeni list RCG”, broj 68/05).
PreuzmiŠtampa
od 15