Pravni akt

Zakon o izvršenju i obezbjeđenju
"Službeni list Crne Gore, broj 36/2011"
od 27.7.2011. god.
Naziv: Zakon o izvršenju i obezbjeđenju
Status: Važeći
Izdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2011
Registarski broj: 765
Datum objavljivanja: 27.7.2011
Datum stupanja na snagu: 24.9.2011
Datum početka primjene:
Datum prestanka važenja:
Matični broj: 0/36/2011/765
Vrsta akta: Zakon
Donosilac: Skupština Crne Gore
Oblast: III. PRAVOSUĐE
Podoblast: Građanskopravni odnosi
Pravno područje: Gradjansko Pravo
Pravni poredak EU:
Pregovaračka poglavlja i potpoglavlja EU: 23 Sudska i osnovna prava [20], 24 Pravosuđe, sloboda i bezbjednost (19)
Napomena: Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o izvršnom postupku („Službeni list RCG“, broj 23/04), osim odredaba čl. 72, 73, 94, 131, 141, 143, 190, 202, 208, 214, 218, 232 i 237 koje se odnose na mjesnu nadležnost suda, a koje prestaju da važe danom početka rada javnih izvršitelja.
PreuzmiŠtampa
od 55