Pravni akt

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima, bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad
"Službeni list Crne Gore, broj 35/2016"
od 3.6.2016. god.
Naziv: Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima, bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad
Status: Važeći
Izdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2016
Registarski broj: 721
Datum objavljivanja: 3.6.2016
Datum stupanja na snagu: 11.6.2016
Datum početka primjene:
Datum prestanka važenja:
Matični broj: 0/35/2016/721
Vrsta akta: Druga akta
Donosilac: Ministarstva
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI
Podoblast: Sloboda kretanja i nastanjivanja
Pravno područje: Gradjansko Pravo
Pravni poredak EU:
Pregovaračka poglavlja i potpoglavlja EU: 24 Pravosuđe, sloboda i bezbjednost (19), 24.10 Slobodno kretanje ljudi [19.10], 24.10.20 Prelaženje spoljnih granica [19.10.20], 24.10.40 lmigracija i pravo državljana trećih zemalja [19.10.40]
PreuzmiŠtampa
od 1