Pravni akt

Zakon o dopuni Zakona o radu
"Službeni list Crne Gore, broj 66/2012"
od 31.12.2012. god.
Naziv: Zakon o dopuni Zakona o radu
Status: Važeći
Izdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2012
Registarski broj: 1194
Datum objavljivanja: 31.12.2012
Datum stupanja na snagu: 8.1.2013
Datum početka primjene:
Datum prestanka važenja:
Matični broj: 0/66/2012/1194
Vrsta akta: Zakon
Donosilac: Skupština Crne Gore
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE
Podoblast: Opšti propisi o radu
Pravno područje: Gradjansko Pravo
Pravni poredak EU:
Pregovaračka poglavlja i potpoglavlja EU: 19 Socijalna politika I zapošljavanje [05]
PreuzmiŠtampa
od 2