Pravni akt

Zakon o obligacionim odnosima
"Službeni list Crne Gore, broj 47/2008"
od 7.8.2008. god.
Naziv: Zakon o obligacionim odnosima
Status: Važeći
Izdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2008
Registarski broj: 669
Datum objavljivanja: 7.8.2008
Datum stupanja na snagu: 14.8.2008
Datum početka primjene:
Datum prestanka važenja:
Matični broj: 0/47/2008/669
Vrsta akta: Zakon
Donosilac: Skupština Crne Gore
Oblast: III. PRAVOSUĐE
Podoblast: Građanskopravni odnosi
Pravno područje: Gradjansko Pravo
Pravni poredak EU:
Pregovaračka poglavlja i potpoglavlja EU: 23 Sudska i osnovna prava [20]
PreuzmiŠtampa
od 176