Pravni akt

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore
"Službeni list Crne Gore, broj 27/2013"
od 11.6.2013. god.
Naziv: Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore
Status: Važeći
Izdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2013
Registarski broj: 603
Datum objavljivanja: 11.6.2013
Datum stupanja na snagu: 19.6.2013
Datum početka primjene:
Datum prestanka važenja:
Matični broj: 0/27/2013/603
Vrsta akta: Zakon
Donosilac: Skupština Crne Gore
Oblast: II. JAVNA UPRAVA
Podoblast: Lokalna samouprava
Pravno područje: Gradjansko Pravo
Pravni poredak EU:
Pregovaračka poglavlja i potpoglavlja EU:
Napomena: Ispravka Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore ("Službeni list CG", br.26/12)
PreuzmiŠtampa
od 2