Pravni akt

Opšti kolektivni ugovor
"Službeni list Republike Crne Gore, broj 1/2004"
od 15.1.2004. god.
Naziv: Opšti kolektivni ugovor
Status: Važeći
Izdanje: Službeni list Republike Crne Gore, broj 1/2004
Registarski broj: 619
Datum objavljivanja: 15.1.2004
Datum stupanja na snagu: 22.1.2004
Datum početka primjene:
Datum prestanka važenja:
Matični broj: 3/1/2004/619
Vrsta akta: Druga akta
Donosilac:
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE
Podoblast: Opšti propisi o radu
Pravno područje: Gradjansko Pravo
Pravni poredak EU:
Pregovaračka poglavlja i potpoglavlja EU: 19 Socijalna politika I zapošljavanje [05], 19.20 Socijalna politika [05.20]
PreuzmiŠtampa
od 14