Pravni akt

Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima
"Službeni list Crne Gore, broj 33/2012"
od 28.6.2012. god.
Naziv: Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima
Status: Važeći
Izdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2012
Registarski broj: 671
Datum objavljivanja: 28.6.2012
Datum stupanja na snagu: 5.7.2012
Datum početka primjene: 5.1.2013
Datum prestanka važenja:
Matični broj: 0/33/2012/671
Vrsta akta: Zakon
Donosilac: Skupština Crne Gore
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
Podoblast: Saobraćaj
Pravno područje: Gradjansko Pravo
Pravni poredak EU:
Pregovaračka poglavlja i potpoglavlja EU: 14 Saobraćajna politika [07], 14.20 Kopneni saobraćaj [07.20]
Objavljen u izdanju Izmjene i/ili dopune Podzakonski i drugi akti Mijenja i/ili dopunjava
Donesen na osnovu Stavlja van snage Prevod
Izjava o usklađenosti
PreuzmiŠtampa
od 122