Pravni akt

Zakon o radu
"Službeni list Crne Gore, broj 49/2008"
od 15.8.2008. god.
Naziv: Zakon o radu
Status: Važeći
Izdanje: Službeni list Crne Gore, broj 49/2008
Registarski broj: 708
Datum objavljivanja: 15.8.2008
Datum stupanja na snagu: 22.8.2008
Datum početka primjene:
Datum prestanka važenja:
Matični broj: 0/49/2008/708
Vrsta akta: Zakon
Donosilac: Skupština Crne Gore
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE
Podoblast: Opšti propisi o radu
Pravno područje: Gradjansko Pravo
Pravni poredak EU:
Pregovaračka poglavlja i potpoglavlja EU: 19 Socijalna politika I zapošljavanje [05], 19.20 Socijalna politika [05.20]
Objavljen u izdanju Izmjene i/ili dopune Podzakonski i drugi akti Mijenja i/ili dopunjava
Donesen na osnovu Stavlja van snage Prevod
Izjava o usklađenosti
PreuzmiŠtampa
od 35