Pravni akt

Zakon o izmjeni Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju
"Službeni list Crne Gore, broj 45/2011"
od 9.9.2011. god.
Naziv: Zakon o izmjeni Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju
Status:
Izdanje: Službeni list Crne Gore, broj 45/2011
Registarski broj: 1008
Datum objavljivanja: 9.9.2011
Datum stupanja na snagu: 10.9.2011
Datum početka primjene:
Datum prestanka važenja:
Matični broj: 0/45/2011/1008
Vrsta akta: Zakon
Donosilac: Skupština Crne Gore
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT
Podoblast: Obrazovanje
Pravno područje: Gradjansko Pravo
Pravni poredak EU:
Pregovaračka poglavlja i potpoglavlja EU:
Objavljen u izdanju Izmjene i/ili dopune Podzakonski i drugi akti Mijenja i/ili dopunjava Donesen na osnovu Stavlja van snage
Prevod
Izjava o usklađenosti
PreuzmiŠtampa
od 2