Službeni list Crne Gore

Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi, broj 39/2013
od 30.12.2013. god.
Naziv: Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi, broj 39/2013
Datum: 30.12.2013
Broj: 39
Godina: 2013
Vrsta izdanja: Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi (1)
Sadržaj
PreuzmiŠtampa
od 212