Aktuelnosti


Aktuelnosti 16.05.2022.

Analitika

Podatke o izdatim putnim nalozima za službena vozila, u skladu sa članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( “Službeni list Crne Gore” br. 3/20 i 38/20) možete naći ovdje.

Aktuelnosti 09.05.2022.

Analitika

Podatke o izdatim putnim nalozima za službena vozila, u skladu sa članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( “Službeni list Crne Gore” br. 3/20 i 38/20) možete naći ovdje.

Aktuelnosti 04.05.2022.

Analitika

Podatke o izdatim putnim nalozima za službena vozila, u skladu sa članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( “Službeni list Crne Gore” br. 3/20 i 38/20) možete naći ovdje.

Posjeta Ambasadi Slovačke republike u Pragu

Danas je delegacija Službenog lista Crne Gore posjetila Ambasadu Slovačke republike u Pragu. Ambasadora Nj.E. Rastislav Káčer direktorica SLCG, Danijela Pavićević, je upoznala sa aktivnostima JU i rezultatima zvanične posjete, u prethodnom periodu, Vladi Slovačke republike i Službenom listu te države. Sagovornici su saglasni da fokus buduće saradnje treba biti na digitalizaciji i sveukupnom unaprjeđenju administrativnih kapaciteta JU uz podršku partnera iz Slovačke republike.

JU Službeni list Crne Gore u posjeti Češkoj Republici

Delegacija Službenog lista Crne Gore je, na zvaničan poziv kolega. posjetila Službeni list Češke republike. U otvorenom i sadržajnom razgovoru direktorica Danijela Pavićević je, uz zahvalnost na prilici da se predstavnici Službenog lista CG upoznaju sa načinom poslovanja domaćina, iskazala spremnost da se kroz razmjenu iskustava u poslovanju obezbijedi zajedničko djelovanje vezano za izazove sa kojima se obije institucije suočavaju ali i da se kroz različite oblike saradnje ostvari optimizacija poslovnih rezultata. Jedan od ključnih izazova je unaprjeđivanje Pravno informacionog sistema, odnosno usaglašavanje sa EU standardima prema zahtjevima Evropske Unije. Direktorica Pavićević je pozvala delegaciju Službenog lista Češke republike da posjete Crnu Goru i upoznaju se direktno sa načinom poslovanja Službenog lista Crne Gore.

Aktuelnosti 26.04.2022.

Analitika

Podatke o izdatim putnim nalozima za službena vozila, u skladu sa članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( “Službeni list Crne Gore” br. 3/20 i 38/20) možete naći ovdje.

JU Službeni list Crne Gore u posjeti Slovačkoj Republici

Službeno putovanje trajalo je od 30. marta do 2. aprila 2022. godine.

U toku trajanja službene posjete održan je niz sastanaka, sa kratkim opisom, kako slijedi:

Prvi sastanak održan je u Generalnom sekretarijatu Vlade Slovačke Republike gdje je domaćin sastanka bila savjetnica predsjednika Vlade Slovačke Republike, g-đa Iveta Galbava. Tema sastanka je bilo uspostavljanje saradnje u oblasti izdavaštva koje bi učvrstilo veze između Crne Gore i Slovačke Republike. Osim toga, razmatrala se i potencijalna mogućnost finansijske podrške Ambasade Slovačke Republike u Crnoj Gori u pravcu navedenog oblika saradnje i djelimičnog finansiranja štamparskih mašina koje Ustanova planira da nabavi.

Drugi sastanak održan je u Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Slovačke, gdje je domaćin sastanka bio direktor Slov Lex-a, g-din Miloš Matušek. Tema sastanka je bila uspostavljanje saradnje u oblasti unapređenja Pravno informacionog sistema Crne Gore, po uzoru na rješenja koja su implementirana u Slov Lex-u. Na sastanku je potvrđena, prethodno iskazana spremnost Slov Lex-a za ustupanje znanja i iskustvene prakse koja se tiče izgradnje, finansiranja i implementiranja rješenja pravnog informisanja javnosti.

Treći sastanak održan je u Parlamentu Slovačke Republike, gdje je domaćin sastanka bio predsjednik poslaničkog kluba OLANO g-din Michal Šipoš. Na sastanku su se razmatrale teme sa prethodno održanih sastanaka, sa fokusom na uspostavljanje saradnje u oblasti unapređenja Pravno informacionog sistema Crne Gore.

Četvrti sastanak održan je u Parlamentu Slovačke Republike, gdje je domaćin sastanka bio sa šef Ustavno-pravnog odbora, g-din Milan Vertak. Teme sastanka su bile način organizacije zakonodavne vlasti u Slovačkoj Republici, nadležnosti Ustavno-pravnog odbora, te uspostavljene veze sa sistemom  objavljivanja propisa. Na sastanku su takođe razmatrane mogućnosti uspostavljanja bliže saradnje sa Evropskom komisijom u Briselu u cilju finansiranja razvojnih projekata vezanih za unapređenje informacionih sistema.