Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o stavljanju otiska štambilja u putnu ispravu i obrascima potvrda i posebnog lista o ulasku i izlasku iz Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2019Registarski broj: 1384
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Pravilnik o obrascu i visini troškova izrade detektivske legitimacije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2020Registarski broj: 111
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Naredba o vremenskom periodu i putu odnosno djelovima puta na kojima je obavezna upotreba zimske op­reme

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2015Registarski broj: 1278
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Policijske akademije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 20/2011Registarski broj: 376
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Poziv SU-SK broj 01-636

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2010Registarski broj: 599
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Poziv nevladinim organizacijama koje se bave ljudskim pravima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 80/2010Registarski broj: 965
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Kodeks policijske etike

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 46/2013Registarski broj: 995
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Cjenovnik usluga koje uprava policije pruža pravnim i fizičkim licima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2016Registarski broj: 6
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 88/2009Registarski broj: 988
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica i imovine

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2010Registarski broj: 257
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Zakon o zaštiti lica i imovine

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2014Registarski broj: 4
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

Zakon o policiji

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2005Registarski broj: 222
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Unutrašnja bezbjednost

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8