Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o načinu i postupku dodjele nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2013Registarski broj: 883
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Zaštita i spašavanje

Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju pripadnika operativnih jedinica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2013Registarski broj: 884
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Zaštita i spašavanje

Pravilnik o načinu I postupku javljanja I obavještavanja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 48/2013Registarski broj: 1046
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Zaštita i spašavanje

Pravilnik o bližem načinu vršenja poslova tehničke zaštite

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2014Registarski broj: 640
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Zaštita i spašavanje

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz oblasti zaštite lica i imovine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 26/2014Registarski broj: 641
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Zaštita i spašavanje

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o licu zaduženom za bezbjednost prevoza opasnih materija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2014Registarski broj: 1396
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Zaštita i spašavanje

Pravilnik o sadržaju i obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru nad prevozom opasnih materija u drumskom saobraćaju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2014Registarski broj: 1397
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Zaštita i spašavanje

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova rukovođenja službom zaštite i stručnog ispita za rad na poslovima zaštite i spašavanja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2015Registarski broj: 714
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Zaštita i spašavanje

Pravilnik o proizvodnim i skladišnim objektima za eksplozivne materije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2017Registarski broj: 61
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Zaštita i spašavanje

Pravilnik o sadržaju i metodologiji izrade, načinu usaglašavanja, ažuriranja i čuvanja elaborata o procjeni rizika na osnovu kojih se izrađuju planovi zaštite i spašavanja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2017Registarski broj: 663
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Zaštita i spašavanje

Pravilnik o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje i načinu obavještavanja i uzbunjivanja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2017Registarski broj: 721
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Zaštita i spašavanje

Pravilnik o načinu izdavanja odobrenja za tranzit i transport naoružanja i vojne opreme kopnenim putem

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2017Registarski broj: 722
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI Podblast: Zaštita i spašavanje

1 - 2 - 3