Rezultati pretrage propisa:

Odluka o dodjeli ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore za blokove 4219-26 i 4218-30

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2017Registarski broj: 21
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Đurička rijeka sa pritokama na teritoriji Opštine Plav

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2017Registarski broj: 45
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 Berane - Kalače, dionica Berane – Petnjica, ulaz u Petnjicu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2017Registarski broj: 46
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje dalekovoda DV 400KV i 400M + 110 KV Čevo - Pljevlja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2017Registarski broj: 47
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-1 Cetinje-Njeguši, od km 2+0000 do km 21+500

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2017Registarski broj: 69
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Danilovgrad za otuđenje nepokretnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2017Registarski broj: 89
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije izgradnje dalekovoda DV 400 i 400 + 110 kV Čevo – Pljevlja, dionica 400 + 110 kV

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2017Registarski broj: 609
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Bijelo Polje radi ostvarenja javnog interesa - izgradnje glavnog kolektora za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2017Registarski broj: 612
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju male hidroelektrane na vodotoku Lještanica na teritoriji Opštine Bijelo Polje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2017Registarski broj: 698
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije magistralnog puta M – 2 Podgorica - Petrovac od kružnog toka za Aerodrom Golubovci do kružnog toka početak obilaznice Golubovci, Dionica II

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2017Registarski broj: 714
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi turističke valorizacije poluostrva Luštica u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Golf i Donji Radovići Zapad“

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2017Registarski broj: 715
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Trebješica u Opštini Podgorica i u KO Jabuka u Opštini Kolašin za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 37/2017Registarski broj: 828
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24