Rezultati pretrage propisa:

Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti, u svojini Crne Gore, Opštini Danilovgrad, bez naknade, radi ostvarenja javnog interesa - izgradnje prepumpne stanice

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2017Registarski broj: 1342
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti, u svojini Crne Gore, Opštini Danilovgrad, bez naknade, radi ostvarenja javnog interesa - izgradnje pomoćnog stadiona lokalnog Fudbalskog kluba "Iskra"

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2017Registarski broj: 1343
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju vjetroelektrane „Krnovo“ na teritoriji Opštine Šavnik

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2018Registarski broj: 445
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, Debeli Brijeg - Herceg Novi, od KM 859+800 do KM 861+900

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 67/2018Registarski broj: 1288
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Buljarica, Opština Budva za rekonstrukciju magistralnog puta M-2.4, dionica Petrovac - Bar

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 67/2018Registarski broj: 1289
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o poništavanju Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine bijelih boksita sa ležišta „Poljane“, Prijestonica Cetinje (“Službeni list Crne Gore“, broj 46/16)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 69/2018Registarski broj: 1331
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Pravilnik o tehničkim uslovima za elektroenergetska postrojenja 57/49

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2017Registarski broj: 1248
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

RJEŠENjE O POTVRĐIVANjU BAZE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 18/2010Registarski broj: 186
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2010Registarski broj: 633
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2010Registarski broj: 634
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2010Registarski broj: 635
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Rješenje o imenovanju Savjetnika Predsjednika Vlade Crne Gore za ekonomska pitanja i strane investicije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2010Registarski broj: 636
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22