Rezultati pretrage propisa:

Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističkih parcela UP 52, UP 74, UP 76, UP 2090/1664, UP 2090/913, UP 2090/1462 i UP 2090/1470 u zahvatu DUP-a “Konik - Stari Aerodrom” - izmjene i dopune u Podgorici

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2019Registarski broj: 908
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističke parcele UP 2052/4 u zahvatu DUP-a “Konik - Stari Aerodrom” - izmjene i dopune u Podgorici

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2019Registarski broj: 909
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o prenosu prava raspolaganja Opštini Petnjica radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje parka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2019Registarski broj: 1250
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o prenosu prava raspolaganja Opštini Petnjica radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje parka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2019Registarski broj: 1251
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Štitska“ na dijelu vodotoka Štitske rijeke

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2019Registarski broj: 1265
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Umska“ na dijelu vodotoka Umski potok

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2019Registarski broj: 1269
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Tivat za otuđenje nepokretnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 59/2019Registarski broj: 1401
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o izmjenama Odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Mojkovac radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje Sportsko - rekreativnog centra "Šuškovina"

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 59/2019Registarski broj: 1404
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Bar za otuđenje nepokretnosti -urbanističke parcele UP 20, zona A, DUP-a "Ilino" u Baru

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2019Registarski broj: 1432
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi


Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije magistralnog puta M-2 Debeli Brijeg - Tivat - Budva, Km 885+500 - Km 901+500

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 78/2020Registarski broj: 993
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističkih parcela broj 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28, u zahvatu DUP-a „Servisno – skladišna zona“, Blok 6, Zona b

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 78/2020Registarski broj: 994
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24