Rezultati pretrage propisa:

Rješenje o potvrđivanju baze podataka Katastra nepokretnosti za KO Vilusi

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2019Registarski broj: 700
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Rješenje o potvrđivanju baze podataka Katastra nepokretnosti za KO Slatina II

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2019Registarski broj: 701
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Rješenje o potvrđivanju baze podataka Katastra nepokretnosti za KO Pećarska

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2019Registarski broj: 772
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Gornji Zatrijebač

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2019Registarski broj: 1361
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Rješenje o potvrđivanju baze podataka Katastra nepokretnosti za KO Vraćenovići

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 77/2019Registarski broj: 1836
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Rješenje o potvrđivanju baze podataka Katastra nepokretnosti za KO Đurička Rijeka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 77/2019Registarski broj: 1837
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Gornje Stravče

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 73/2020Registarski broj: 939
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Zaključak o davanju saglasnosti na predlog Odluke o dodjeli koncesije za privredno korišćenje lučkih terminala za pretovar kontejnera i generalnih tereta na području KO Novi Bar

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2014Registarski broj: 8
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Zaključci, broj: 00-72/16-4/3

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2016Registarski broj: 804
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Ispravka Rješenja o potvrđivanju podataka katastra nepokretnosti za KO Prenti do

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2012Registarski broj: 1177
Vrsta propisa: Ispravka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o produženju koncesije za priređivanje posebnih igara na sreću

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2010Registarski broj: 613
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za razmjenu nepokretnosti sa Ambasadom Narodne Republike Kine

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 19/2013Registarski broj: 411
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24