Rezultati pretrage propisa:

Odluka o dodjeli koncesije za korišćenje dijela voda sa lokacije Moračko Trebaljevo (Sjerogošte), Opština Kolašin, za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 25/2011Registarski broj: 465
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o dodjeli koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta »Vrelo«, Opština Mojkovac, za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 25/2011Registarski broj: 466
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o dodjeli koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta »Jasen«, Opština Bar, za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 25/2011Registarski broj: 467
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o dodjeli koncesije za korišćenje dijela voda za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe iz karsne izdani koja se zahvata iz istražno-eksploatacionog bunara bvđ-1 u Kočanskom polju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 25/2011Registarski broj: 468
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o dodjeli koncesije za korišćenje dijela voda za potrebe vodosnabdijevanja, karsno-pukotinske izdani koja se zahvata iz istražno-eksploatacionog bunara na Cetinju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 25/2011Registarski broj: 469
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o produženju koncesije za priređivanje posebnih igara na sreću

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2011Registarski broj: 567
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta Podgorica - Božaj, dionica Božaj - Tuzi

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2011Registarski broj: 598
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Danilovgrad za otuđenje zemljišta bez naknade

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2011Registarski broj: 737
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Berane za prodaju nepokretnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2011Registarski broj: 738
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju raskrsnice Ribarevine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 44/2011Registarski broj: 1000
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti na poluostrvu Luštica, na području kamenoloma

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 44/2011Registarski broj: 1004
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje nepokretnosti koje pripadaju Opštini Budva

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 44/2011Registarski broj: 1005
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24