Rezultati pretrage propisa:

Odluku o davanju prethodne saglasnosti Opštini Ulcinj za otuđenje zemljišta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 62/2011Registarski broj: 1369
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluku o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje nepokretnosti koja pripada Opštini Kotor

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 62/2011Registarski broj: 1370
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kotor za otuđenje zemljišta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2012Registarski broj: 63
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta Ulcinj - Sukobin, dionica Krute - Vladimir

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2012Registarski broj: 112
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje nepokretnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 12/2012Registarski broj: 195
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka a o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju dijela makadamskog puta na katastarskoj parceli broj 121 KO Grbe - Opština Danilovgrad

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 19/2012Registarski broj: 373
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Tivat za brisanje tereta zabrane otuđenja i opterećenja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 20/2012Registarski broj: 402
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti za otuđenje nepokretnosti koje pripadaju Glavnom gradu Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 21/2012Registarski broj: 428
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Budva za otuđenje elektroenergetskog objekta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2012Registarski broj: 554
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju puta Cijevna Zatrijebačka - granica sa Albanijom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2012Registarski broj: 610
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, Podgorica - Petrovac, dionica III, izgradnja obilaznice oko Golubovaca

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2012Registarski broj: 625
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju magistralnog puta Risan – Žabljak, dionica Provalija - Motički Gaj

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2012Registarski broj: 626
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: VII. SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Podblast: Svojinsko-pravni odnosi

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24