Rezultati pretrage propisa:

Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Agencije za nadzor osiguranja za 2017. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2017Registarski broj: 22
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Komisije za hartije od vrijednosti za 2017. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2017Registarski broj: 25
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2017Registarski broj: 140
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o obavljanju depo poslova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2017Registarski broj: 741
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjeve za izdavanje odobrenja iz zakona kojim se uređuje finansijski lizing, faktoring, otkup potraživanja, mikrokreditiranje i kreditno-garantni poslovi

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2018Registarski broj: 448
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u poslovanju pružalaca finansijskih usluga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2018Registarski broj: 449
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izvještajima koje pružaoci finansijskih usluga dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2018Registarski broj: 450
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama Odluke o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja banaka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2018Registarski broj: 451
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkim podacima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore za potrebe sastavljanja platnog bilansa Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2018Registarski broj: 452
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2018Registarski broj: 453
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o kreditnom registru

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2018Registarski broj: 723
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izmjenama cjenovnika Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2019Registarski broj: 773
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32