Rezultati pretrage propisa:

Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. jula do 31. decembra 2019. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2019Registarski broj: 886
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o načinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama u vrijednosti od 15.000 EUR-a i više i sumnjivim transakcijama Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 79/2008Registarski broj: 1043
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o načinu rada ovlašćenog lica, načinu sprovođenja unutrašnje kontrole, čuvanju i zaštiti podataka, načinu vođenja evidencija i osposobljavanju zaposlenih

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 80/2008Registarski broj: 1056
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o izradi smjernica za analizu rizika radi spriječavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 20/2009Registarski broj: 145
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2009Registarski broj: 434
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o kontnom okviru društava za osiguranje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 63/2010Registarski broj: 720
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2011Registarski broj: 76
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2011Registarski broj: 78
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o bližim uslovima i postupku davanja hitne finansijske pomoći za likvidnost banke

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2011Registarski broj: 728
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o bližoj evidenciji o izvršenim kontrolama fizičkog unošenja i iznošenja sredstava plaćanja preko državne granice

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2011Registarski broj: 740
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o sadržini obrasca polise osiguranja od autoodgovornosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2012Registarski broj: 33
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o obavještavanju deponenata i potencijalnih deponenata o sistemu zaštite depozita

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 16/2012Registarski broj: 306
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32