Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku i strukturi poruka i sigurnosnim mehanizmima za razmjenu poruka fiskalnog računa i načinu dostavljanja računa koji su izdati u slučaju prekida stalne internet veze

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2021Registarski broj: 692
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o adržaju prijave oznake operatora fiskalnog servisa, načinu generisanja identifikacionog koda obveznika fiskalizacije i načinu dostavljanja podataka i generisanja oznake o poslovnim prostorima obveznika fiskalizacije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2021Registarski broj: 693
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o uslovima za vršenje tehničkog pregleda automata i stolova za igre na sreću

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2005Registarski broj: 87
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o bližim prostornim i tehničkim uslovima za automat klub i obrascima izvještaja o radu i popisu stanja brojčanika

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2005Registarski broj: 88
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima za priređivanje binga, TV tombole i tombole zatvorenog tipa

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2005Registarski broj: 89
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima za priređivanje kladioničkih igara

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2005Registarski broj: 90
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravilnik o bližim prostornim i tehničkim uslovima koje kazino mora da ispunjava i obrascima o dnevnom obračunu po pojedinom stolu za igre na sreću

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2005Registarski broj: 91
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Uputstvo za obračun bruto zarada

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 5/2011Registarski broj: 73
Vrsta propisa: Uputstvo
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Uputstvo o stavljanju van snage Uputstva o utvrđivanju vremena trgovanja na berzama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2011Registarski broj: 403
Vrsta propisa: Uputstvo
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Uputstvo o načinu i postupku naknadne procjene vrijednosti hartija od vrijednosti (akcija)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2011Registarski broj: 727
Vrsta propisa: Uputstvo
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Uputstvo o načinu evidentiranja rezervacija za potencijalne kreditne gubitke, ispravki vrijednosti i otpisanih stavki bilansne aktive pri utvrđivanju početnog stanja u poslovnim knjigama banaka za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2012Registarski broj: 1144
Vrsta propisa: Uputstvo
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Uputstvo o izmjenama Uputstva o nacinu obracunavanja i placanja poreza i doprinosa iz i na licna primanja po osnovu zaposlenja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2022Registarski broj: 17
Vrsta propisa: Uputstvo
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34