Rezultati pretrage propisa:

Uputstvo o načinu i postupku naknadne procjene vrijednosti hartija od vrijednosti (akcija)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2011Registarski broj: 727
Vrsta propisa: Uputstvo
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Uputstvo o načinu evidentiranja rezervacija za potencijalne kreditne gubitke, ispravki vrijednosti i otpisanih stavki bilansne aktive pri utvrđivanju početnog stanja u poslovnim knjigama banaka za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2012Registarski broj: 1144
Vrsta propisa: Uputstvo
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Statut Centralne banke Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2010Registarski broj: 745
Vrsta propisa: Statut
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Statut Komisije za hartije od vrijednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2013Registarski broj: 51
Vrsta propisa: Statut
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Statut Agencije za nadzor osiguranja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2013Registarski broj: 650
Vrsta propisa: Statut
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

PRAVILA O IZMJENI I DOPUNI PRAVILA O SADRŽAJU, ROKOVIMA I NAČINU OBJAVLjIVANjA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA EMITENATA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 18/2010Registarski broj: 184
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o dopunama Pravila o načinu vođenja poslova ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2011Registarski broj: 670
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o načinu trgovanja blokom akcija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2012Registarski broj: 84
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o dopuni Pravila o obavljanju depozitarnih poslova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2012Registarski broj: 138
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o dopuni pravila o vođenju registra investicionih jedinica i utvrđivanju vrijednosti po kojoj se izdaju i vrši otkup investicionih jedinica otvorenog fonda u transformaciji

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2012Registarski broj: 726
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila Centralne Depozitarne Agencije A.D. Podgorica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2012Registarski broj: 798
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o bližim uslovima za izdavanje saglasnosti za kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2012Registarski broj: 1008
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32