Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja registara podataka o društvima za osiguranje i drugih subjekata koji podliježu kontroli Agencije za nadzor osiguranja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2013Registarski broj: 113
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Uputstvo o izmjeni Uputstva o sadržaju zahtjeva za isplatu i načinu realizacije isplate deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i banke Privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2013Registarski broj: 613
Vrsta propisa: Uputstvo
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o načinu trgovanja blokom akcija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2010Registarski broj: 591
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o dopuni Pravila o načinu vođenja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2011Registarski broj: 450
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o dopuni Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2011Registarski broj: 451
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o davanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2011Registarski broj: 555
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o kontroli poslovanja sa hartijama od vrijednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 19/2012Registarski broj: 388
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o izmjeni Pravila o izdavanju dozvole za rad berze

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 52/2012Registarski broj: 1020
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Pravila o dopuni Pravila o obavljanju kastodi poslova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 42/2013Registarski broj: 916
Vrsta propisa: Pravila
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Ispravka Pravila o dopuni Pravila o načinu vođenja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2011Registarski broj: 592
Vrsta propisa: Ispravka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37