Rezultati pretrage propisa:

Uredba o konverziji deviznih depozita građana oročenih kod Dafiment banke ad Beograd i deviznih sredstava građana položenih kod Banke privatne privrede dd Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik dd Beograd u obveznice Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2012Registarski broj: 673
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o imenovanju Guvernera Centralne banke Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2010Registarski broj: 684
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o imenovanju Viceguvernera Centralne banke Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 63/2010Registarski broj: 724
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluku o imenovanju četiri člana Savjeta Centralne banke Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2010Registarski broj: 734
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o izboru Bankarskog ombudsmana

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2010Registarski broj: 756
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o visini stope za obračun redovne premije i načinu obračuna redovne premije za 2011. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 67/2010Registarski broj: 765
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o načinu procjenjivanja aktive društava za osiguranje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 77/2010Registarski broj: 929
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Agencije za nadzor osiguranja za 2011. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 80/2010Registarski broj: 961
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Programom rada Komisije za hartije od vrijednosti za 2011. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 80/2010Registarski broj: 963
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o bližim uslovima koje mora da ispunjava član Odbora direktora banke

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 80/2010Registarski broj: 971
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 01. januara do 30. juna 2011. godine

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2011Registarski broj: 34
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

Odluka o dopuni Odluke o načinu procjenjivanja aktive društava za osiguranje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2011Registarski broj: 449
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: IX. FINANSIJSKO POSLOVANJE I FINANSIJSKE USLUGE Podblast: Finansijsko poslovanje i finansijske usluge

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34