Rezultati pretrage propisa:

Rješenje o izdavanju licence za rad naučnoistraživačkoj ustanovi Fakultetu za pomorstvo, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti u oblasti interdisciplinarnih istraživanja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2011Registarski broj: 695
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju Licence za rad naučnoistraživačkoj ustanovi Fakultetu za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, samostalnoj ustanovi visokog obrazovanja, sa sjedištem u Beranama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2011Registarski broj: 730
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju licence Fakultetu za biznis i turizam, samostalnoj ustanovi visokog obrazovanja, sa sjedištem u Budvi

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2012Registarski broj: 126
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju licence za rad Privatnoj naučnoistraživačkoj ustanovi „Institutu savremenih tehnologija Crne Gore” u Podgorici

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 45/2012Registarski broj: 893
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju licence za rad Agenciji za zaštitu životne sredine u Podgorici

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2012Registarski broj: 1087
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju Licence za rad Fakultetu za mediteranske poslovne studije u Tivtu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2012Registarski broj: 1200
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju licence za rad d.o.o. Centru za ekotoksikološka ispitivanja, sa sjedištem u Podgorici

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2013Registarski broj: 170
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju licence za rad Agenciji za ljekove i medicinska sredstva, sa sjedištem u Podgorici, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 19/2013Registarski broj: 418
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju licence za rad Institutu za naučna istraživanja i razvoj sa sjedištem u Ulcinju, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 21/2013Registarski broj: 456
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju Licence za rad Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, organizacionoj jedinici Univerziteta Donja Gorica, sa sjedištem u Podgorici, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2013Registarski broj: 857
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju Licence za rad Univerzitetu Donja Gorica - Fakultetu politehnika, sa sjedištem u Podgorici, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 46/2013Registarski broj: 999
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju Licence za rad nevladinoj organizaciji „Institut Alternativa”, sa sjedištem u Podgorici, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2013Registarski broj: 1108
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6