Rezultati pretrage propisa:

Rješenje o izdavanju Licence za rad d.o.o. „MSC-CG”, sa sjedištem u Baru, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2013Registarski broj: 1184
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje o izdavanju Licence za rad Hemijskoj industriji “Poliex” a.d. Berane, sa sjedištem u Beranama, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2013Registarski broj: 1185
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje, broj: 01-2052/5

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2015Registarski broj: 1082
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje Broj: 01-481/4

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2016Registarski broj: 723
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje Broj 01-406/4

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2016Registarski broj: 724
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje Br. 01-12/5

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 35/2016Registarski broj: 725
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje broj: 01 - 3042/4

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2016Registarski broj: 739
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje, broj: 01-574/4

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2016Registarski broj: 810
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje, broj 01 - 2003/5

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2017Registarski broj: 62
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje, broj: 01-480/4

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2017Registarski broj: 63
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje, broj: 01 - 249/5

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2017Registarski broj: 615
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

Rješenje, broj: 01- 760

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2017Registarski broj: 725
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6