Rezultati pretrage propisa:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2016Registarski broj: 837
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Nauka

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6