Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra samostalnih umjetnika i samostalnih stručnjaka u kulturi

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2012Registarski broj: 1173
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Pravilnik bližim uslovima i načinu izdavanja licence za uzajamnu katalogizaciju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2013Registarski broj: 141
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Pravilnik nacionalnim standardima za digitalizaciju bibliotečke građe

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2013Registarski broj: 142
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Pravilnik o kriterijumima i uslovima za naknadu troškova umjetnicima za nabavljenu opremu, instrumente ili materijal za rad

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2013Registarski broj: 171
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra i centralnog registra spomen-obilježja i sadržaju evidencije objekata bespravno podignutih kao spomen-obilježje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 37/2013Registarski broj: 826
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Pravilnik o nacionalnim standardima i stručnim uputstvima za obradu bibliotečke građe

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 46/2013Registarski broj: 998
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Pravilnik o obrascu, sadržini I načinu vođenja evidencije o prodaji antikviteta I umjetnina

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 48/2013Registarski broj: 1050
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Pravilnik o zbirkama kulturnih predmeta koji se mogu smatrati nacionalnim blagom država članica Evropske Unije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 48/2013Registarski broj: 1051
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja odobrenja za privremeno iznošenje kulturnih dobara u inostranstvo

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2013Registarski broj: 1088
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Pravilnik o načinu obilježavanja kulturnih dobara i izgledu i sadržaju zaštitnog znaka

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2017Registarski broj: 8
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Pravilnik o bližem sadržaju studije zaštite kulturnih dobara

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2018Registarski broj: 1266
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

Rješenje o davanju statusa istaknuti kulturni stvaralac, jednom broju umjetnika i stručnjaka u kulturi u Crnoj Gori

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 62/2010Registarski broj: 700
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: X. OBRAZOVANJE, NAUKA, KULTURA I SPORT Podblast: Kultura

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7