Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o evidenciji elektronskih registara i informacionih sistema državnih organa i organa državne uprave

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2015Registarski broj: 604
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Rješenje o dodjeli prava na emitovanje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 50/2012Registarski broj: 980
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Rješenje o dodjeli prava na pružanje AVM usluga na zahtjev posredstvom druge DVB-T2 mreže sa nacionalnim pokrivanjem – MUX2

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 37/2016Registarski broj: 751
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga za kandidata za imenovanje članova Savjeta Agencije za elektronske medije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2010Registarski broj: 6400
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za članove Savjeta Agencije za elektronske medije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2010Registarski broj: 735
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Pregled podataka o transparentnosti vlasništva pružalaca AVM usluga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 510
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za tri člana Savjeta Agencije za elektronske medije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2015Registarski broj: 1102
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Zaključak, broj: 00-72/17-9/3

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2017Registarski broj: 640
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2013Registarski broj: 97
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 68/2005Registarski broj: 641
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Odluku o izmjeni Plana raspodjele radiodifuznih frekvencija u Crnoj Gori

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2011Registarski broj: 437
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

Uredba o dopunama Uredbe o mjerama informacione bezbjednosti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2015Registarski broj: 1125
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XI. INFORMISANJE I OBJAVLJIVANJE Podblast: Informisanje

1 - 2 - 3