Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o bližem sadržaju Akcionog programa o sprovođenju mjera zaštite od nejonizujućih zračenja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2014Registarski broj: 579
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o mjerama zaštite prilikom upotrebe sredstva za rad

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 27/2015Registarski broj: 603
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o mjerama zaštite prilikom ručnog prenošenja tereta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2015Registarski broj: 629
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti buci

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 37/2016Registarski broj: 750
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o uslovima za sredstva i opremu lične zaštite na radu prilikom korišćenja izvora nejonizujućih zračenja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 4/2017Registarski broj: 59
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti hemijskim materijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2017Registarski broj: 646
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o mjerama zaštite na radu od rizika izloženosti biološkim materijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 62/2017Registarski broj: 1329
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti kancerogenim ili mutagenim materijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 43/2018Registarski broj: 805
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i koordinatora u fazi izvođenja radova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 67/2018Registarski broj: 1292
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o planu mjera zaštite i zdravlja na radu*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2019Registarski broj: 878
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti hemijskim materijama*

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 77/2021Registarski broj: 934
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Statut Saveza sindikata Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2012Registarski broj: 34
Vrsta propisa: Statut
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6