Rezultati pretrage propisa:

Rješenje o razrješenju dva člana Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 42/2022Registarski broj: 587
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 42/2022Registarski broj: 588
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Državnog arhiva

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 42/2022Registarski broj: 590
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 42/2022Registarski broj: 591
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Centra za alternativno rješavanje sporova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 42/2022Registarski broj: 593
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za strateško planiranje, međunarodnu saradnju i IPA fondove u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 42/2022Registarski broj: 594
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za šume

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 42/2022Registarski broj: 595
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Rješenje o imenovanju direktora Uprave za šume

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 42/2022Registarski broj: 596
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Rješenje o prestanku mandata sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 42/2022Registarski broj: 597
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za inspekcijske poslove

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 42/2022Registarski broj: 598
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za EU integracije, međunarodnu saradnju i klimatske promjene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 42/2022Registarski broj: 599
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

Рјешење о престанку мандата савјетнице предсједника Владе Црне Горе за урбанизам

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 47/2022Registarski broj: 662
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XII. RADNI ODNOSI I ZAPOŠLJAVANJE Podblast: Opšti propisi o radu

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10