Rezultati pretrage propisa:

Rješenje broj: 01 - 2151/1

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2010Registarski broj: 602
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Državni organi

Rješenje broj: 01 - 2151/2

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2010Registarski broj: 603
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Državni organi

Rješenje broj: 01 - 2152/1

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2010Registarski broj: 604
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Državni organi

Rješenje o razrješenju direktora Poreske uprave

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 63/2010Registarski broj: 726
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Državni organi

Rješenje o postavljenju pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 77/2010Registarski broj: 936
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Državni organi

Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Zavoda za metrologiju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 77/2010Registarski broj: 937
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Državni organi

Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora zavoda za metrologiju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 77/2010Registarski broj: 938
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Državni organi

Rješenje o razrješenju jednog člana Odbora direktora „Montenegro bonus" d.o.o. Cetinje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 2/2011Registarski broj: 37
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Državni organi

Rješenje o razrješenju dužnosti savjetnika predsjednika Crne Gore za oblast bezbjednosti i odbrane

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2011Registarski broj: 48
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Državni organi

Rješenje o imenovanju savjetnika predsjednika Crne Gore za oblast bezbjednosti i odbrane

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2011Registarski broj: 49
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Državni organi

Rješenje o imenovanju generalnog sekretara Vlade Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2011Registarski broj: 50
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Državni organi

Rješenje o imenovanju savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 3/2011Registarski broj: 51
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Državni organi

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14