Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu popunjavanja, rokovima dostavljanja i obrascima prijava o utvrđenoj bolesti za koju se vodi registar

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2012Registarski broj: 999
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o postupku prikupljanja, čuvanja i upotrebe matičnih ćelija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2012Registarski broj: 1089
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu opreme i organizovanja prve pomoći na skijalištima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2012Registarski broj: 1181
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike - zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 13/2013Registarski broj: 246
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za vozača

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 507
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o ostvarivanju prava na medicinsko tehnička pomagala

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2013Registarski broj: 552
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o načinu, postupku, sadržaju i mjerama kontrole davaoca zdravstvenih usluga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2013Registarski broj: 553
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o specijalizacijama

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 17/2014Registarski broj: 438
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, kadra i opreme zavoda za transfuziju krvi Crne Gore i standardima i mjerama za uspostavljanje i održavanje sistema kvaliteta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2014Registarski broj: 577
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o tradicionalnim i alternativnim metodama liječenja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2014Registarski broj: 747
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o uslovima za obavljanje zdravstvenih pregleda sportista

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2015Registarski broj: 1074
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju spiska droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2015Registarski broj: 1110
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8