Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, kadra i opreme koje moraju da ispunjavaju ovlašćene zdravstvene ustanove i pravna lica koja obavljaju pojedine poslove u vezi uzimanja i presađivanja tkiva i ćelija, kao i mjerama i aktivnostima za uspostavljanje i održavanje sistema kvaliteta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2015Registarski broj: 1275
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o načinu i uslovima za procjenu podobnosti i odabir davaoca, obimu i vrsti laboratorijskih testiranja živog davaoca i načinu praćenja zdravstvenog stanja davaoca

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2015Registarski broj: 1276
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o načinu, postupku i medicinskim kriterijumima za utvrđivanje smrti davaoca, kao i bližem sastavu komisije za utvrđivanje smrti davaoca

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2015Registarski broj: 1277
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o bližim uslovima za obezbjeđivanje sljedljivosti tkiva i ćelija, kao i načinu i postupku praćenja ozbiljnih neželjenih pojava i ozbiljnih neželjenih reakcija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2015Registarski broj: 1304
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o sadržini dokumentacije i uslovima prijema tkiva i ćelija u ovlašćenim zdravstvenim ustanovama koje vrše postupke obrade, očuvanja, skladištenja ili distribucije, odnosno presađivanja tkiva i ćelija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2015Registarski broj: 1351
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti, bolničkih infekcija, stanja i smrti oboljelih od zaraznih bolesti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 66/2015Registarski broj: 1352
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, kadra i opreme zavoda za transfuziju krvi Crne Gore i standardima i mjerama za uspostavljanje i održavanje sistema kvaliteta

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2016Registarski broj: 737
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu kvaliteta i bezbjednosti krvi i komponenti krvi koje su namijenjene za transfuziju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 37/2016Registarski broj: 749
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o bližim uslovima za obezbjeđivanje sljedljivosti organa za presađivanje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 72/2016Registarski broj: 1445
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o bližim uslovima i načinu vršenja transporta organa za presađivanje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 72/2016Registarski broj: 1446
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o bližim uslovima i načinu uspostavljanja i održavanja sistema kvaliteta i bezbjednosti organa za presađivanje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 75/2016Registarski broj: 1490
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o organizaciji, načinu polaganja i sadržaju stručnih ispita zdravstvenih radnika i sastavu i radu ispitnih komisija

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2017Registarski broj: 724
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Zdravstvena zaštita

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8