Rezultati pretrage propisa:

Odluka o osnivanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica "Pljevlja"

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2017Registarski broj: 1245
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica “Pljevlja”

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2019Registarski broj: 112
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Petnjica radi rješavanja socijalnih pitanja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 76/2019Registarski broj: 1807
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Odluka o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2020Registarski broj: 115
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 105/2021Registarski broj: 1273
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Odluka o usklađivanju mjesečnih novčanih primanja korisnika prava iz boračke i invalidske zaštite

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2022Registarski broj: 200
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 40/2013Registarski broj: 904
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Pravilnik o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 56/2013Registarski broj: 1186
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Pravilnik o sadržaju baze podataka i sadržaju i načinu vođenja evidencija u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2013Registarski broj: 1224
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Pravilnik o sadržini i obliku individualnog plana aktivacije i načinu sprovođenja mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2013Registarski broj: 1225
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Pravilnik o organizaciji, normativima, standardima i načinu rada centra za socijalni rad

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2013Registarski broj: 1226
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

Pravilnik o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 58/2014Registarski broj: 1399
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIII. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNO OSIGURANJE Podblast: Socijalna i dječja zaštita

1 - 2 - 3 - 4