Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava centar za obuku vazduhoplovno-tehničkog osoblja održavanja vazduhoplova

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2006Registarski broj: 383
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za javni vazdušni saobraćaj

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2012Registarski broj: 267
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2012Registarski broj: 1030
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2013Registarski broj: 261
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putevima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2011Registarski broj: 768
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Zakon o izmjenama zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2012Registarski broj: 751
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2013Registarski broj: 793
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 18/2014Registarski broj: 450
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o visini naknade – putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 20/2012Registarski broj: 405
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju daljinara i određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 20/2011Registarski broj: 369
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korišćenju i naknadama za korišćenje putnog pojasa i drugog zemljišta koje pripada državnom putu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 53/2012Registarski broj: 1031
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20