Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o uslovima i načinu izrade, konstrukcije i dimenzijama splava

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 21/2013Registarski broj: 471
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o organizaciji i sastavu odbora za žalbe Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 512
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 513
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o uslovima i načinu upotrebe zmaja i paraglajdera

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 514
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o utvrđivanju okvira za formiranje jedinstvenog evropskog neba i poboljšanju efikasnosti i održivosti evropskog vazduhoplovnog sistema

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 515
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o organizaciji i upotrebi vazdušnog prostora u jedinstvenom evropskom nebu i poboljšanju efikasnosti i održivosti evropskog vazduhoplovnog sistema

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 516
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o pružanju usluga u vazdušnoj plovidbi u jedinstvenom evropskom nebu i poboljšanju efikasnosti i održivosti evropskog vazduhoplovnog sistema

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 517
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje vazdušnim saobraćajem i poboljšanju efikasnosti i održivosti evropskog vazduhoplovnog sistema

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 518
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o unaprjeđenju sigurnosti, istraživanju i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 23/2013Registarski broj: 536
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o dopuni Pravilnika o određivanju puteva kojima se mogu prevoziti opasne materije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2013Registarski broj: 632
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o tehničkim zahtjevima i administrativnim procedurama za obavljanje operacija vazdušnog prevoza

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 31/2013Registarski broj: 667
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

Pravilnik o postupku termičke obrade skretničkih djelova i krajeva šina za izolovane sastave

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2013Registarski broj: 718
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XVIII. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Podblast: Saobraćaj

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20