Rezultati pretrage propisa:

Ukaz o postavljanju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Izraelu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2019Registarski broj: 105
Vrsta propisa: Ukaz o postavljenju i opozivu
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Urugvaj

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2019Registarski broj: 106
Vrsta propisa: Ukaz o postavljenju i opozivu
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Čile

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2019Registarski broj: 107
Vrsta propisa: Ukaz o postavljenju i opozivu
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Federativnoj Republici Brazil

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 6/2019Registarski broj: 108
Vrsta propisa: Ukaz o postavljenju i opozivu
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Državi Katar

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2019Registarski broj: 678
Vrsta propisa: Ukaz o postavljenju i opozivu
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Državi Kuvajt

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2019Registarski broj: 679
Vrsta propisa: Ukaz o postavljenju i opozivu
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Bahrein

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2019Registarski broj: 680
Vrsta propisa: Ukaz o postavljenju i opozivu
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore, stalnog predstavnika Crne Gore pri OEBS-u i specijalizovanim agencijama Ujedinjenih nacija na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Beču

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 30/2019Registarski broj: 681
Vrsta propisa: Ukaz o postavljenju i opozivu
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Letoniji

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 33/2019Registarski broj: 726
Vrsta propisa: Ukaz o postavljenju i opozivu
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Francuskoj

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2019Registarski broj: 761
Vrsta propisa: Ukaz o postavljenju i opozivu
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Kipar

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2019Registarski broj: 762
Vrsta propisa: Ukaz o postavljenju i opozivu
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore stalnog predstavnika Crne Gore pri Organizaciji Ujedinjenih nacija za prosvjetu nauku i kulturu - UNESCO

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2019Registarski broj: 869
Vrsta propisa: Ukaz o postavljenju i opozivu
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27