Rezultati pretrage propisa:

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o obrazovanju Savjeta Diplomatske akademije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2013Registarski broj: 256
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Rješenje o izmjeni Rješenja o obrazovanju Savjeta Diplomatske akademije

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 59/2013Registarski broj: 1239
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Rješenje o imenovanju Savjeta za saradnju sa dijasporom - iseljenicima

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 29/2019Registarski broj: 672
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Rezolucija o načinu, kvalitetu i dinamici procesa integracija Crne Gore u Evropsku Uniju

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 1/2014Registarski broj: 7
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Rezolucija o podršci integraciji Crne Gore u NATO

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 54/2015Registarski broj: 1101
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Rezolucija o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2016Registarski broj: 758
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Albaniji

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2016Registarski broj: 1150
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Ukaz o postavljanju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Albaniji

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2016Registarski broj: 1151
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora šefa Stalne misije Crne Gore pri Evropskoj uniji

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2016Registarski broj: 1152
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Ukaz o postavljanju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora šefa Stalne misije Crne Gore pri Evropskoj uniji

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2016Registarski broj: 1153
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Zaključak, broj: 00-72/18-32/4

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 65/2018Registarski broj: 1215
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za Partnerstvo za mir

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2008Registarski broj: 478
Vrsta propisa: Odluka
Oblast: I. DRŽAVNO UREĐENJE I DRŽAVNI ORGANI Podblast: Vanjski poslovi

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27