Rezultati pretrage propisa:

Akcioni plan za eradikaciju i suzbijanje crvenog surlaša palmi - Rhynchophorus ferrugineus (Oliver)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2013Registarski broj: 1289
Vrsta propisa: Plan
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Rješenje, broj: 01 – 50/481/1-2

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2017Registarski broj: 1133
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Program fitosanitarnih mjera za 2011. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2011Registarski broj: 94
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Program monitoringa nitrata u hrani biljnog porijekla – salati i spanaću za 2011. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2011Registarski broj: 116
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Lista vina proizvedenih u 2010. godini

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2011Registarski broj: 395
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Lista degustatora

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2011Registarski broj: 396
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Lista aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 14/2012Registarski broj: 248
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Lista vina proizvedenih u 2011. godini

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2012Registarski broj: 268
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Lista aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2013Registarski broj: 551
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Nacionalni plan za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 57/2016Registarski broj: 1158
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Lista aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2017. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2017Registarski broj: 124
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Zahtjev za registraciju oznake porijekla „Pljevaljski sir"

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 36/2017Registarski broj: 787
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14