Rezultati pretrage propisa:

Program monitoringa rezidua pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 506
Vrsta propisa: Program
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Program monitoringa nitrata u hrani biljnog porijekla – lisnatom povrću za 2013. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2013Registarski broj: 628
Vrsta propisa: Program
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Program monitoringa zemljišta za proizvodnju hrane biljnog porijekla u 2019. godini

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 9/2019Registarski broj: 191
Vrsta propisa: Program
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Program monitoringa rezidua pesticida u hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2019. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2019Registarski broj: 197
Vrsta propisa: Program
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Program monitoringa post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2019. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2019Registarski broj: 198
Vrsta propisa: Program
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Program monitoringa nitrata u hrani biljnog porijekla za 2019. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2019Registarski broj: 199
Vrsta propisa: Program
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Program monitoringa karakteristika sredstava za ishranu bilja za 2019. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 10/2019Registarski broj: 200
Vrsta propisa: Program
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Odgajivačko-selekcijski program pčelinjih matica (Apis Mellifera Carnica) 2019-2024

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 59/2019Registarski broj: 1405
Vrsta propisa: Program
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Akcioni plan za eradikaciju i suzbijanje crvenog surlaša palmi - Rhynchophorus ferrugineus (Oliver)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 61/2013Registarski broj: 1289
Vrsta propisa: Plan
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Rješenje, broj: 01 – 50/481/1-2

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 51/2017Registarski broj: 1133
Vrsta propisa: Rješenje
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Program fitosanitarnih mjera za 2011. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 7/2011Registarski broj: 94
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Program monitoringa nitrata u hrani biljnog porijekla – salati i spanaću za 2011. godinu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 8/2011Registarski broj: 116
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15