Rezultati pretrage propisa:

Zahtjev za registraciju oznake porijekla „Crnogorska goveđa pršuta“

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2018Registarski broj: 714
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Zahtjev za registraciju oznake porijekla „Crnogorska stelja“

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2018Registarski broj: 715
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Plan upotrebe sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede u 2003. godini

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 17/2003Registarski broj: 75
Vrsta propisa: Druga akta
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Uredba o izmjeni Uredbe o posebnoj dažbini pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 34/2003Registarski broj: 222
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Uredba o izmjeni Uredbe o posebnoj dažbini pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2003Registarski broj: 413
Vrsta propisa: Uredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima sakupljanja i korišćenja nezaštićenih biljnih vrsta

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 64/2003Registarski broj: 498
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Naredba o izmjeni Naredbe o mjerama za sprečavanje unošenja štetnih organizama na bilje, biljne proizvode i objekte pod nadzorom koji se prenose drvenim materijalom za pakovanje porijeklom iz Kine

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2017Registarski broj: 843
Vrsta propisa: Naredba
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Akcioni plan za eradikaciju i suzbijanje crvenog surlaša palmi - Rhynchophorus ferrugineus (Oliver) (novembar 2012 do novembar 2015)

Status: NevažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 60/2012Registarski broj: 1129
Vrsta propisa: Plan
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 28/2011Registarski broj: 531
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 32/2011Registarski broj: 639
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 18/2014Registarski broj: 451
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 48/2015Registarski broj: 988
Vrsta propisa: Zakon
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14