Rezultati pretrage propisa:

Pravilnik o uslovima za upis u Registar proizvođača, prerađivača, uvoznika, distributera i skladištara bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2013Registarski broj: 313
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora za skladištenje i promet sredstava za zaštitu bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 15/2013Registarski broj: 314
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o proizvodnji, preradi i prometu bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 19/2013Registarski broj: 417
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o utvrđivanju liste vina proizvedenih u 2012. godini

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 22/2013Registarski broj: 505
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o upotrebi sredstava za zaštitu bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 24/2013Registarski broj: 550
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o načinu vođenja evidencije mješavina i uvezenog sjemenskog materijala

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 38/2013Registarski broj: 861
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu kadra i opreme koje treba da ispunjava pravno lice i registrovani proizvođač za stručnu kontrolu sadnog i sjemenskog materijala

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2013Registarski broj: 878
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu vođenja evidencije o proizvodnji, preradi i prometu bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2013Registarski broj: 879
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o obrascu knjige evidencije sjemenskog materijala

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 39/2013Registarski broj: 880
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija – ambrosia artemisiifolia l. (spp.)

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2013Registarski broj: 1161
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja dozvole za unošenje štetnih organizama, bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom za oglede, naučna istraživanja ili za rad u selekciji bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 55/2013Registarski broj: 1162
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju registra sredstava za zaštitu bilja

Status: VažećiIzdanje: Službeni list Crne Gore, broj 17/2014Registarski broj: 446
Vrsta propisa: Pravilnik
Oblast: XIX. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA Podblast: Poljoprivreda

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14